Все по-често ми се случва да чувам от различни хора в ИТ сектора различни митове за българските университети: Университетът не им е дал нищо. Не ги е научил на нищо. В университета се учат само стари неща, не се учат новите технологии, преподавателите не са на достатъчно високо ниво и т.н. и т.н.

Университетът НЕ дава. Ние сами трябва да вземем от него. Родителите ни дават, учителите в училище ни дават, но университетът вече е мястото, където трябва самите ние да даваме от себе си, да работим много, да учим много, да взимаме и да се развиваме сами като професионалисти. Разбира се, с помощта на професорите и асистентите, но важното, е че водещите сме Ние, активните трябва да сме Ние! Университетът ни дава насока.

Какво ни дава университетът

Университетът може и ни дава много неща. Нека разгледаме някои от основните неща, които Софийският университет ” Св. Климент Охридски” (и по-конкретно – специалността “Компютърни науки” във Факултета по математика и информатика (ФМИ)) ми даде на мен.

ФМИ
ФМИ

Контакти и среда

Университетът ни осигурява среда, в която контактуваме с бъдещите професионалисти от сферата. Колегите ни от университета ще се превърнат в колеги на работа, приятели по други фирми, приятели, които работят извън страната, а защо не и съоснователи в компанията ни. При всички положения, тези хора са бъдещето на сферата и ако искаме и ние да сме част от това бъдеще, е хубаво да имаме тези контакти и приятели.

Същото важи и за преподавателите. В университета има много кадърни преподаватели, които наистина трябва да сме щастливи, че познаваме и че те ни познават. Това е голям плюс, който не знаем кога може да ни помогне в кариерата.

Начин на мислене

Университетът неминуемо променя начина ни на мислене и възприятие на света. Започваме да мислим аналитично. Да взимаме правилни решения. Мисълта ни се насочва към решаването на проблеми, което е най-важното качество за един програмист. Да решим някаква задача е именно решаване на даден проблем (колкото и “глупава” да ни се струва към момента). Точно този тренинг в решаването на задачи/проблеми ни развива способностите да се справяме по-бързо след това с проблемите в работата. Дори и те на пръв поглед да нямат нищо общо.

Основи на компютърните науки

Разбира се, университетът ни дава знания! Дава ни основните знания за бъдещата ни кариера – в случая основи на програмирането. А това според мен са най-важните знания за един програмист. Разглеждат се предмети, които оформят вижданията ни на програмист. Например различните видове програмирания (процедурно, системно, функционално, логическо, обектно-ориентирано програмиране), които на пръв поглед едва ли ще ни трябват в работата, но те именно променят визията ни. И тук някои ще кажат “предметите са хубави, но преподавателите не ни ги преподават добре”. Разбира се, че може и по-добре да ги преподават. Но както вече споменах, активните трябва да сме ние. Ако ние нямаме желание да ги научим, и най-добрите преподаватели не могат да ни ги налеят в главите. Университетът ни дава посоката. Но ние сами трябва да извървим пътя.

Автобиография

Университетът ни дава шанс да се развиваме в дадена сфера. Когато имаме образование в CV-то си, си гарантираме поне да ни поканят на интервю. А това не е малко. Разбира се, ако ни поканят, а ние нищо не сме научили и се оправдаем, че “Университетите ни са слаби“, няма как да станат нещата. :-)

Какво НЕ ни дава университетът

Много неща не ни дава университетът. Например:

Последни технологии

Един много популярен мит – “В университета не се учат последните технологии“. Самият термин “последни технологии” е доста противоречив. Последните технологии на Microsoft, Oracle, Google, Apple и другите са всъщност предпоследни. Те работят по последните технологии доста преди да са пуснали “последната технология”. “Новите технологии” се сменят всяка година/две. Това е един цикъл, който няма край. Няма как в университета да се учат точно тези последни технологии, освен ако, разбира се, не се измислят в самия университет. Но тук отново въпросът е в нас и активните трябва да сме ние. Аз лично не мисля, че човек, който е усвоил C++ или който и да е ООП език, ще му представлява проблем да научи след това “последната технология” на Microsoft или Apple. Точно обратното. Знаейки C++, това да научиш Java, C# или ObjectiveC е доста лесна работа.

Университетът не ни дава още куп неща, но ще спра до тук. Важното е какво ни дава и какво ние може да вземем, а именно:

  • Контакти и среда
  • Начин на мислене
  • Знания за основите на професията ни
  • Автобиография като минимум

Университетът ни дава посоката. Но ние сами трябва да извървим пътя.

Ако ви е интересна темата, можете да прочетете и едно интересно писмо на тема “Какво дава на студентите MBA програмата в HBS (Harvard Business School)”.