Работа в Стартъп

Напоследък често ми задават въпроса “Защо да започна работа в стартъп?“, а още по-често ми се случва да виждам хора, които искат да се присъединят в стартъп, но без знаят защо. С този пост ще се опитам да разгледам плюсовете и минусите на това да работим в стартъп или в установена компания, както и какви въпроси да си зададем преди да започнем.

Животът на една компания

Преди да решим към каква компания искаме да се присъединим, е важно да разберем как протича животът на една компания, поне на теория. Разбира се, всяка компания е уникална и нейният път е различен, но горе-долу в технологичния свят на продуктовите компании има шаблони и свойства, които могат ясно да се видят:

 1. Началото (Идентифициране на проблем) – най-често компанията се състои само от основателите, работейки от кафета, домове, гаражи и подобни. Целта пред ‘компанията’ (все още не е компания) е да се развие идеята и проблемът, който ще се решава, до нещо, което евентуално би имало смисъл за някой.
 2. Акселератор/Pre-Seed (MVP) – компанията е подкрепена финансово, морално и със съвети от приятели, познати, семейство или акселератор програма (професионална помощ). Много често на този етап се присъединяват първите хора, извън основателите. Новите хора също са до голяма степен основатели и получават дял. Целта пред компанията е да се създаде минимален продукт (MVP), който да върши работа и да решава съответния проблем.
 3. Seed (Засаждане) – компанията най-често вече е валидирала идеята, има нещо като продукт, нещо като клиенти и евентуално нещо като приходи. Екипът е научил достатъчно за пазара, за проблема, за продукта, който трябва да се построи, за клиентите. Знае къде отива и защо. На този етап обикновено се взима малко по-сериозна инвестиция, наречена Seed. Присъединяват се повече хора и започва да се изгражда компания. Приоритет на компанията е установяване на екип, култура и процеси.
 4. Growth (Растеж) – Series A, B, C – компанията вече е напълно функционална. Продуктът е на добро ниво, има плащащи клиенти, има изградени процеси за разработка, подръжка, продажби и маркетиране. Целта на този етап е да се изгради организация, която е готова да поеме огромен брой клиенти. Целта на компанията е растеж.
 5. Стабилност или Продажба – IPO/Exit – компанията е достигнала матуритет. Екипът е изграден, процесите са изградени, целевите пазари са завзети. Целта на компанията е стабилност, предвидимост на доходите и оптимизиране на процесите или капитализиране на инвестицията направена до момента от страна на служители, основатели и инвеститори. Компания на този етап вече не е стартъп.

Ако компанията попада в някоя от първите 4 точки, то тя е Стартъп. Много често Стартъп също се нарича всяка компания, която расте бързо (Startup == Growth).

Работа в Стартъп

Преди да се присъедините към стартъп е хубаво да направите своето проучване и да си зададете следните въпроси, като за начало:

 1. Екип/Основатели/Инвеститори – Кои са основателите и лидерите на компанията? Познавате ли екипа? Бихте ли им имали пълно доверие? Кои са инвеститори в компанията? Ще може ли да учите от тях и да се развивате?
 2. Продукт/Пазар/Мисия – Интересен ли ви е пазарът, идеята, продуктът? Готови ли сте да се занимавате с това в следващите 10 години? Каква е мисията на компанията? Тя съвпада ли с вашата лична мисия?
 3. Етап на развитие/Цел
  1. На какъв етап е компанията и какво и предстои? Какви са кракткосрочните и дългосрочните цели пред компанията?
  2. Какви са вашите лични цели? Кои са силните ви страни? Готов ли сте да “поставяте основи” или предпочитате “изградени процеси”? Можете ли да се самооуправлявате или имате нужда от мениджър? Готов ли сте да работите 16ч/ден, ако се налага?
 4. Заплащане/Пакет/Дялове  – Как се изчисляват заплатите? Компанията има ли финансиране и за колко време има гарантирано финансиране? Има ли дялов пакет за нови служители? Следва цял параграф на тази тема… :)

Заплащане

Заплащането в стартъпите е много различно от заплащането в установените компании.

В развита компания, заплащането е стандартизирано, базирано на пазара, особенностите на работата и опита. Там флуктоациите са рядкост, растежът и развитието са стандартизирани. Колкото повече работим и се развиваме (изкачваме корпоративната стълба), толкова повече ще получаваме. Пакетът с бонуси е добър, сигурен и стабилен. Растежът и потенциалната лична печалба е лимитирана в ясни граници.

В стартъпите нещата са хаотични. Стартъпите плащат, колкото могат, а не колкото трябва спрямо опит, пазар и т.н. Какъв е тогава финансовият смисъл тогава да работим в стартъп (абстрахираме се от идейния)?  Отговорът е дялове (stock).

Думата ‘компания’ означава, че всички заедно, като компания, се опитват да направят продукт/услуга, която дава стойност на клиенти. Заедно, означава също, че всички заедно ‘притежават’ компанията и заедно се опитват да я изградят. Както и заедно да капитализират усилията си.

В България, все още е сравнително рядко да се дават дялове от компанията във вид на акции или опции. Това се променя много бързо, а и имаме страхотен пример, който даде тон на другите – Телерик. Аз се присъединих към Телерик през 2010г., когато компанията вече беше взела сериозна инвестиция от Summit Partners и се намираше в Growth Stage – вече успешна компания, която превземаше света със своите продукти за програмисти. Компанията, дори на този етап, развиваше своята програма за споделяне на дялове (Options Pool) и това беше една от много страхотни причини да работиш там.

Основен въпрос, който трябва да зададете на основателите на компанията, преди да се присъедините към стартъпа е, дали предоставят дялове. Ако да, има ли ясни правила и какви са те? Ако не, защо не го правят?  Бележка: Ако се присъединявате на раннен етап, е хубаво да разберете броят дялове, които ви дават какво означат в %-ти.

Естествено, колкото по-напред в развитието на компанията се присъедините, толкова повече балансът пари-дялове ще се измества в посока пари. Рискът също ще бъде по-малък за вас, тъй като компанията е преминала през най-трудните си моменти.

Стартъпите са риск. В стартъп света възможностите (финансово, а и не само) са неограничени, нито отдолу, нито отгоре. Всичко зависи от способността на компанията да постига целите си.

В развитите компании няма риск за вас. Възможностите са крайно ограничени и в рамки, както отдолу, така и отгоре. Ограничението често е точно това, от което имаме нужда – сигурност, стабилност, предвидимост на доходи и работно време.

Да се присъедините към стартъп или не и на какъв етап, може да се сведе просто до вашата търпимост на риск и готовност да експериментирате, за да постигнете нещо по-голямо.

Като за финал, ето как изглежда пълната картинка за живота на един стартъп и как работи стартъп финансирането:

By Miroslav Miroslavov

Основател на 'платформата за управление на офиси' - Office R&D. Основна движеща сила на www.sofiavalley.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *