България – Долината на интернет лумпените?

А какво ли трябва да значи всъщност “Интернет Лумпен”?

Read More