NASA Space Apps Challenge 2013

Codeathon на тема разработка на иновативни технологични решения, решаващи глобални проблеми.