Когато си търсим работа като програмист, може би най-важното нещо е да си изберем подходяща фирма. Преди всяко интервю е жизнено важно да проучим компанията, в която кандидатстваме, защото не всички фирми са еднакви. Една от най-важните характеристики на дадена софтуерна компания е с какво се занимава. Най-общо казано, какъв тип софтуер създава. Това до голяма степен може да предопредели вашата кариера, вашето заплащане, професионално развитие и бъдещето ви като цяло.

Софтуерните компании могат да бъдат разделени на два типа:

  • Такива, които създават и продават свои продукти
  • Такива, които създават софтуер по поръчка на клиенти (най-често Outsourcing компании)

Компании, създаващи свои продукти

В този тип компании имате по-големи възможности за кариерно развитие

Когато фирмата създава свой продукт и имате възможност да участвате в неговото развиване, вие придобивате безценни знания и опит за бизнеса на компанията, за това как се продава/маркетира продуктът, как се рекламира, как се поддържа, как се работи с клиенти. Едно от най-важните качества на един програмист, което може да придобие в този тип компании, е това да разбира от “бизнеса” (domain – област) на компанията.

Този тип компании ви предразполага да стартирате своя компания

Това е следствие от качествата, които придобивате за това как се създава, развива, поддържа, продава, рекламира, а защо не и финансира един продукт.

Заплащането е по-добро

Това е доста логично, защото тези софтуерни компании работят на много по-висок марж на печалбата (10-50%). Например Microsoft продават милиони копия на своя продукт – операционната система Windows, а усилията за създаването му си остават сравнително константни. Следователно фирмата има по-големи финансови възможности да плаща на своите служители.

Програмирането е на по-високо ниво

Представете си, че имате софтуерен продукт, който има живот 10-15, а защо не и повече години. При това положение е логично да отделите достатъчно много време за дизайн, архитектура,  качествен код, тестване и т.н., защото това ще ви се отплати в дългосрочен план при поддържането на продукта. Това води до много по-високо ниво на програмиране и качество на работа. Което от своя страна означава, че вие ще усвоите по-добре различните аспекти от създаването на софтуерен продукт.

Разбира се, този тип компании имат и своите минуси. Може би основният минус е фактът, че работейки основно върху даден продукт, има вероятност да се откъснете от “външния” свят. Съсредоточавайки се върху дадена технология и даден бизнес, вие отделяте основната си част от времето, изучавайки точно тази технология и точно тази област на бизнеса, следователно изпускате много други технологии и възможности. По-този начин много често се откъсвате от останалия свят.

Компании, създаващи софтуер по поръчка

По-голямата част от компаниите в България са от този тип. Като най-често те са клонове на големи чуждестранни компании или са подизпълнители на други фирми (outsourcing фирми). Разбира се, има и компании, които създават софтуер по поръчка за крайни клиенти за българския или чуждестранния пазар. Общото за тези компании е, че те най-вероятно НЕ са подходящи в дългосрочен план за вашето кариерно развитие.  

Целта на тези компании е да минимизират своите разходи. Това води до:

  • По-ниски заплати
  • По-малко социални придобивки за вас
  • По-лоши условия на работа
  • По-ниско качество на работа. Не се отделя достатъчно време за архитектура, качествен код и други важни практики. Това е логично, разбира се – защо да инвестирате прекалено много време и пари в проект, за който ще забравите, след като го предадете?

Този тип компании са по-подходящи за млади програмисти, които са в началото на своята кариера.

Компаниите и тяхното влияние върху Софийската долина

В дългосрочен план, когато си говорим за Софийската срещу Силициевата долина, трябва да имаме предвид, че колкото повече компании, които създават продукти, оперират в София, толкова повече се приближаваме до Силициевата долина. Докато outsourcing компаниите преобладават в София, ще се приближаваме до Индия, Индонезия, Тайван и другите outsourcing дистинации с евтината работна ръка.

Едва ли искаме да работим на подобно място…

Избирането на компания е едно от най-важните решения за нашата кариера. До голяма степен компанията, която изберете, може да предопредели вашето професионално развитие и бъдеще. Избирайте своята фирма внимателно.