Пролетта настъпва лека-полека, а с нея е време и ние, програмистите, да излезем от “хралупите” си. През месец април ще се проведат набор от интересни събития, в които може да вземем участие, дори и да имаме централна роля в тях. В интервала 12-14 април ще се проведе “Хакатонът HackFMI“. А само седмица по-късно, за пръв път в България, ще се проведе и още един много интересен хакатон (или Codeathon, както организаторите го наричат). Силно се надявам, че си спомняте какво значеше тази странна дума – хакатон, а сега си добавете в речника и codeathon. Става дума за международното състезание на NASA:

NASA Space Apps Challenge

SpaceApps_OrbitBlack

Състезанието (хакатонът, кодатонът) се провежда в цял свят по едно и също време, като тази година ще е на 20-21 април (48 часа). Домакин на събитието ще бъде небезизвестната Софтуерна Академия на една “малка”, но пък много симпатична българска фирма от кв. Младост в София – Телерик.

Идея

Идеята на състезанието е много проста – да създадем приложение в една от четирите категории, което да спомогне за подобряване живота на хората на Земята. Българи от всички възрастови групи могат да вземат участие и да допринесат чрез своята креативност и иновативно мислене за решаването на някой от глобалните проблеми на човечеството или да спомогнат за изследване на космоса.

Основни принципи

Ето и някои от основните принципи на състезанието:

  • Отвореност и прозрачност на идеите и създадените продукти.
  • Колаборация между хората. Трябва да се работи в екипи.
  • Използване на публичните данни, предоставени от различните технологии на NASA.
  • Амбициозни хора от цял свят да допринесат за развитието на космическите проучвания и да спомогнат за подобряване живота на хората.

Категории

NASA Space App Challenge

Състезанието е отворено за всеки, който има идеи и/или иска да създава решения в една или повече от следните категории:

  • Софтуер с отворен код. В тази категория трябва да измислим софтуер, който да спомогне в решаването някое от предизвикателствата на НАСА, свързани с изследването на космоса или технологии в полза на обществото. Това е най-обширната и близка до нас, програмистите, категория.
  • Визуализация на данни. Идеята е да измислим иновативен, креативен и интересен начин за визуализиране на свободно достъпните данни на NASA. Тази категория е супер интересна и предизвикателна, защото си говорим за огромно количество данни, които никак не е тривиално да бъдат визуализирани. Целта е след тази визуализация все пак и “нормалните” хора да ги разберат. :)
  • Отворен хардуер. В тази категория трябва да разработим хардуерно устройство или вградена система (embedded system). В това число се включват различни граждански съоръжения за изследване на Земята, атмосферата и космоса, алтернативни източници на енергия и други хардуерни решения.
  • Гражданско участие в научни изследвания. Предизвикателствата в категорията “Общество и наука” имат за цел да визуализират изследванията и откритията на NASA, свързани с космоса, изследванията на чужди планети или явления в земната атмосфера, да ги доближат до обикновения човек, за да запалят неговия интерес. Понякога “нормалните” хора могат да направят научни открития, невидими за учените от NASA, просто наблюдавайки и анализирайки снимки, видео, звук или други данни от космически измервания, проучвания и анализи. Отварянето на науката за обикновения човек е предизвикателство на 21 век, към което можете да дадете своя принос.

Как ще протече състезанието?

Първо трябва да се регистрирате за участие – http://spaceappschallenge.org/location/sofia/. В началото на състезанието ще се сформират екипи, фокусирани върху решаването на конкретни проблеми (challenges). От друга страна, можете да сформирате екип от сега и да започнете работа по идеята, която най-много ви допада. По време на състезанието ще имате на разположение оставащото време, за да измислите решение (ако все още не сте) и да реализират максимално много от него. Остава само да бъдете силно мотивирани и да спечелите. Накрая победителите ще се изправят срещу екипи от цял свят. А за финал, защо пък и българският екип да не спечели международното състезание на NASA – Space Apps Challenge?

Не забравяйте да посетите официалния сайт на NASA Space Apps Challenge, както и българския официален сайт на състезанието.

Успех. Нека силата бъде с вас.