Summer HackFMI

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” не си почива дори през лятото. Или поне организаторите на хакатона HackFMI и група ентусиазирани студенти нямат нужда от почивка. Тази седмица отново организираха интересно събитие (Summer HackFMI хакатон), но този път с малко по-различен формат:

Logo_SummerHackFMI2

 1. Темата беше предварително определена – Diaphanum (“прозрачност”, латински) – “Проектът, чрез който Студентски съвет към СУ ще може да бъде ръководен прозрачно и отворено“. Какво по-хубаво от това?! Малко повече информация за мотивацията на проекта.
 2. Предварително беше изготвена спецификация на проекта, така че по време на хакатона да остане по-лесната част – разработването му. :)
 3. Екипите бяха сформирани също предварително от по 4-5 човека + Project Manager.
 4. Технологиите за разработка също бяха избрани предварително – Git, Python + Django, JavaScript.

Тези правила доведоха до една много интересна идея – предварително да се проведат 4 отворени лекции, насочени към основните технологии, свързани с  реализацията на продукта. Ето ги и тях:

Радо Георгиев от организаторите беше така добър да ни покани да водим последната лекция за “Project and Team Management”. За мен лично това беше голям “стрес”. Все пак програмист да говори за management…За миг си представих как някой мениджър ми води лекция за програмиране…. Сигурно би било страхотно. :) Но все пак приех. Да изнесеш лекция на дадена тема е страхотен мотиватор да научиш нещо ново. Ето в общи линии за какво говорихме – скицирано съдържанието на презентацията, заедно с малко информация и линкове по темите.

Управление на екип и проекти (Project and Team Management)

“Management is what managers do!” :)

Няколко примера за успешни Мениджъри.
Няколко примера за успешни Мениджъри.
 • Основни дефиниции и функции на мениджъра:
  • Планиране (Planning)
  • Организиране (Organizing)
  • Управление на персонала (Staffing)
  • Лидерство (Leading)
  • Контролиране и изследване на организацията и нейните процеси(Controlling / Monitoring)
  • Мотивиране на хората (Motivation)
 • Нива на management
 • Project vs. Program мениджър
  • Фокус върху конкретен проект с начална и крайна дата на Project мениджъра срещу стратегическата роля на Program мениджъра.
  • “Program managers do not program nor do they manage.”

Software project management

Team Management (First Level Management)

 • Всеки* екип има нужда от лидер (ръководител / мениджър)
  • Задължения на лидера на екипа
   • Supervision
   • Кариерно планиране
   • Мотивация
   • Обратна връзка и оценка
   • Комуникиране на стратегията на компанията
  • Някои качества на добрия лидер
   • Притежава визия
   • Комуникативност
   • Разрешава конфликти (компромиси)
   • Не се притеснява да напусне зоната си на комфорт
   • Винаги си подбира старателно и стриктно екипа. Добрите лидери обичат да са обградени от умни хора
   • Очаква другите да са отговорни
   • Осъзнава силата на думата “Благодаря”
   • Вдъхновява другите
   • Цени своето време и времето на другите
   • Зареден е с позитивна енергия и търси същото в другите
   • Старае се да стимулира лидерски качества в другите (“Make yourself obsolete”)
  • Лидерът без титла от Робин Шарма
  • Ефективна обратна връзка:
   • Прозорец на личноста
   • Индиректна /Директна
   • Интерпретация / Обективно описание
   • Оценъчна / Описателна
   • Обща и генерализирана / Конкретна и специфична
   • Натиск / Избор за промяна
   • Отложена във времето / Непосредствена
 • DISC профил
  • Dominance – доминира, обичат цялата картинка
  • Influence – ентусиазиран, приятелски настроен, разказвач
  • Steadiness – мил, неагресивен, противи се при промяна
  • Compliance – прецизен, обича детайли, рядко споделя чувства
  • Разпознаване и взаимодействие с различните типове хора

Жизнен цикъл на екипа

 • Фази (за всяка група хора, имащи обща цел)
  • Forming – фаза на взаимно опознаване. Изграждат се първоначалните правила за общуване.
  • Storming – поставя се под въпрос както целта на екипа, така и авторитетът на лидера. Наблюдава се борба за сила и контрол.
  • Norming – фаза на установяване на роли и отговорности, дефинират се процеси. Създава се култура на екипа.
  • Performing – силни връзки между членовете на екипа. Тази фаза е белязана от лоялност и доверие между хората.
  • Adjourning – обикновено се достига, когато екипът изпълни целите си и проектът, по който работи, приключи.
 • Роля на лидера в жизнения цикъл – да отговаря на нуждите на екипа в зависимост от фазата, в която се намира.

Developing people – как да помагаме на хората да развиват своите качества и умения

 • Някои типове учене и лидерство
  • Shu-Ha-Ri – метод за обучение, заимстван от японското айкидо
   • (Неосъзнато незнание)
   • Shu – Изпълняване стриктно каквото единственият учител казва. (Осъзнато незнание)
   • Ha – Учене от повече от един учител. Разбиране на теорията и принципите. (Осъзнато познание)
   • Ri – Студентът вече се учи сам от своя опит. Адаптира своите познания. (Неосъзнато познание – интуиция)
  • Ситуационно лидерство
 • Как да помогнем на някой, който не се справя с работата – среща 1:1
  • Бъдете директни. Кажете направо фактите
  • Обяснете точно своите очаквания
  • Задавайте въпроси, за да разберете отсрещната страна
  • Има ли нужда от обучение?
  • Заявете точно и ясно последиците, ако не се подобри
  • Поставете срокове за подобрение
  • Summary на срещата
  • Следете стриктно процеса след това. Помагайте

Дискусия на тема “Програмист, повишен в Manager”

Developers promoted to Managers -> Bad if no proper training
Developers promoted to Managers -> Bad if no proper training

И понеже лятото не е най-активният сезон за презентации, решихме, че може да ги повторим през месец октомври. Очаквайте скоро повече информация. А ето и линк към самата презентация, направена със “страхотното” prezi.