Офисът, който всички харесваме

Officernd – Платформата за планиране и мениджмънт на офис пространство. Нека заедно създадем офиса, който всички харесваме.

За стартирането на бизнес в Индустрията

Втората машинна ера е свързана с автоматизацията на работата изискваща познание, благодарение на Облачните технологии, анализа на данни, алгоритмите за машинно обучение и Internet of Things.

Как да откажем някого от информатиката

Ако искате да откажете някого от информатиката – дайте му да принтира матрици на конзолота. Покажете му реалния свят на високите технологии и той сам ще научи всичко.